ANBI

ANBI status

De statutaire naam is Stichting Meer Dan Jij Denkt, statutaire zetel Amsterdam

RSIN

855431593

Bestuur

Voorzitter: Martinus de Geest (OVERLEDEN JULI 2019)
Penningmeester: Roger Stanton
Bestuurslid: Rebekka van Soest-Kattenberg

Bezoekadres

Iepstate 7, 1441ZV Purmerend

Doelstelling

Het behartigen van de geestelijke en maatschappelijke belangen van jongeren in het algemeen en de schoolgaande jeugd in het bijzonder en hen op zodanige wijze te begeleiden en voor te bereiden dat ze op een verantwoorde wijze hun plaats in de samenleving kunnen innemen

Het beleidsplan

Link naar beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op 21 oktober 2017 is een open-mic geweest en op 31 maart 2018 een familiefeest op het Zonneplein beide in Amsterdam Tuindorp Oostzaan

In de bruiloft van Kana OZ Voorburgwal zijn kunstworkshops gehouden voor jong volwassenen

2018
Inkomsten       €1,369.05
Kosten             €1,061.81
Overschot        €. 307.24